Leveringsbeskrivelse - Garasjer 2014

For ferdigmonterte garasjer:

Vegger

 • Vegger leveres i hele elementer i 48x98mm reisverk.
 • Utvendig kledning er liggende dobbeltfalset panel.
 • Utv. Stolper og søyler leveres i 6" utførelse.
 • Utvendige hjørnekasser
 • Utvendige takutsitikk er kledd med spaltehimling.
 • Nto vegghøyde er 219cm (+ 25cm ringmur)

Tak

 • Selvbærende takstoler.
 • Taktro med svart takshingel. (takstein på forespørsel)
 • Svarte takrenner med nedløp.
 • Vindskier og isbord.

Porter og vinduer

 • Det leveres gran finerte leddporter uten motor.
 • 11x6M Fastkarm vinduer.
 • (andre porter og vinduer kan leveres på forespørsel)

Forutsetninger for leveransen

 • Vi forutsetter at kunde selv besørger grunnarbeider, støpt plate og ringmur.
 • At byggeplassen er fremkommelig med kranbil.
 • Offentlige avgifter som byggesaksgebyrer o.l er ikke inkludert.
 • Vi bistår utfylling av nødvendige søknadspapirer.
 • Garasjene leveres uten isolasjon/innvendig kledning.

Vi ønsker å være en fleksibel leverandør og bistår gjerne med tegninger over andre løsninger og materialvalg.

Utskrift E-post